کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

برپایی نمایشگاه کتاب خاص هفته معلم

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز مازندران از برپایی نمایشگاه کتاب با ۱۵-۳۵درصد تخفیف در مجتمع فرهنگی این اداره خبر داد. به گزارش خبرنگار گ..

ادامه مطلب