کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار گوناگون در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

در قبیله Yao در کشور چین رسم عجیب و غریبی وجود دارد. زنان این قبیله در تمام زندگی خود فقط یکبار پیش از ازدواج حق کوتاه کردن موهای خود را دارند. زنان این قبیله

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

عبارات مهم : اخبار

در قبیله Yao در کشور چین رسم عجیب و غریبی وجود دارد. زنان این قبیله در تمام زندگی خود فقط یکبار پیش از ازدواج حق کوتاه کردن موهای خود را دارند. زنان این قبیله موهایشان را با آب برنج و در رودخانه می شویند و معتقدند راز داشتن موهای درخشان و سالمشان همین هست. آن ها موهای بلندشان را به هم پیچ داده و بالای سر خود شبیه کلاه جمع می کنند.

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

در قبیله Yao در کشور چین رسم عجیب و غریبی وجود دارد. زنان این قبیله در تمام زندگی خود فقط یکبار پیش از ازدواج حق کوتاه کردن موهای خود را دارند. زنان این قبیله

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

در قبیله Yao در کشور چین رسم عجیب و غریبی وجود دارد. زنان این قبیله در تمام زندگی خود فقط یکبار پیش از ازدواج حق کوتاه کردن موهای خود را دارند. زنان این قبیله

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | کوتاه کردن مو | اخبار گوناگون

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

در این قبیله هیچ زنی حق کوتاه کردن موهایش را ندارد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs