کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار پزشکی دی اکسیدکربن مایکروویوها معادل ۷ میلیون اتومبیل است

.مطالعه تازه نشان می دهد اشعه های منتشرشده از مایکروویوها هم پرسشها جدی جهت محیط زیست به همراه دارند. 

دی اکسیدکربن مایکروویوها معادل ۷ میلیون اتومبیل است

دی اکسیدکربن مایکروویوها معادل ۷ میلیون اتومبیل است

عبارات مهم : اروپا

.مطالعه تازه نشان می دهد اشعه های منتشرشده از مایکروویوها هم پرسشها جدی جهت محیط زیست به همراه دارند.

به گزارش مهر، مطالعات متعددی نشان داده اند که چگونه اشعه ناشی از مایکروویو می تواند در وقت گرم کردن مواد غذایی مضر باشد و ارزش غذایی مواد خوراکی را از بین ببرد و در نتیجه فرد در معرض مبتلا شدن به پرسشها سلامت قرار گیرد.

دی اکسیدکربن مایکروویوها معادل ۷ میلیون اتومبیل است

حال در مطالعه تازه محققان دانشگاه منچستر بریتانیا مشخص شده است است که مایکروویوهای سراسر قاره اروپا به اندازه حدود ۷ میلیون اتومبیل گاز دی اکسیدکربن تولید می کنند.

این محققان دریافتند مایکروویوها هر سال ۷.۷ میلیون تن دی اکسیدکربن در کشورهای اتحادیه اروپا منتشر می کنند. این میزان معادل گاز دی اکسیدکربن منتشرشده از ۶.۸ میلیون اتومبیل در سال است.

.مطالعه تازه نشان می دهد اشعه های منتشرشده از مایکروویوها هم پرسشها جدی جهت محیط زیست به همراه دارند. 

مایکروویوها در سراسر اتحادیه اروپا هر سال حدود ۹.۴ تراوات در ساعت جریان برق مصرف می کنند که معادل الکتریسیته تولیدشده به وسیله سه نیروگاه بزرگ گازی در سال است.

در این تحقیق مشخص شد که تولید و ساخت اجاق های مایکروویو به تنهایی در حدود ۲۰ درصد بر کم کردن منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی تاثیر دارد. علاوه بر این هر اجاق مایکروفر در طول میانگین ۸ سال کارایی خود به طور میانگین هر ساعت ۵۷۳ کیلووات برق مصرف می کند که این میزان برابر با روشن ماندن مداوم یک چراغ ال ای دی ۷ وات جهت مدت وقت ۹ سال است.

کارشناسان معتقدند که مقررات موجود جهت کم کردن اثرات زیست محیطی کافی نیست و مقررات خاصی در مورد کاربری مایکروویوها نیاز است

دی اکسیدکربن مایکروویوها معادل ۷ میلیون اتومبیل است

واژه های کلیدی: اروپا | محققان | میلیون | اتومبیل | مواد غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs