کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات سند + فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد

به گزارش ایسنا، سایت publicnow در خبری نوشته است: فدراسیون جهانی شطرنج فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران راتعلیق کرده است و تا زمانی که حقوق کامل فیده از برگزار

سند + فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد

فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد + سند

عبارات مهم : ایران

فدراسیون جهانی شطرنج فیده، فدراسیون کشور عزیزمان ایران را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش ایسنا، سایت publicnow در خبری نوشته است: فدراسیون جهانی شطرنج فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران راتعلیق کرده است و تا زمانی که حقوق کامل فیده از برگزاری مسابقه های قهرمانی زنان دنیا در کشور عزیزمان ایران دریافت نشود، فدراسیون کشور عزیزمان ایران تعلیق خواهد بود.

بر اساس اعلام این سایت، به این ترتیب، هیچ تورنمت معتبر شطرنجی، در کشور عزیزمان ایران برگزار نخواهد شد و هیچ عنوانی به شطرنج بازان ایرانی داده نخواهد شد و هیچ شطرنج باز ایرانی و حتی هیچ داوری از کشور عزیزمان ایران حق شرکت در مسابقه های بین المللی تا پرداخت حقوق کامل فیده را نخواهند داشت.

سند + فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد

تورنمنت هایی که از قبل شروع شده است اند تحت تاثیر این قانون قرار نخواهند گرفت.

به گزارش ایسنا، سایت publicnow در خبری نوشته است: فدراسیون جهانی شطرنج فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران راتعلیق کرده است و تا زمانی که حقوق کامل فیده از برگزار

واژه های کلیدی: ایران | شطرنج | ایرانی | مسابقه | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs