کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «آری» بهارستان به غلامی و اردکانیان ، کابینه تکمیل شد

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی علوم و نیرو، به غلامی و اردکانیان رای اعتماد دادند.

«آری» بهارستان به غلامی و اردکانیان ، کابینه تکمیل شد

کابینه تکمیل شد/ «آری» بهارستان به غلامی و اردکانیان

عبارات مهم : اعتماد

با رای اعتماد نمایندگان مجلس دو وزارت منزل علوم و نیرو تعیین وظیفه شدند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی علوم و نیرو، به غلامی و اردکانیان رای اعتماد دادند.

«آری» بهارستان به غلامی و اردکانیان ، کابینه تکمیل شد

بنابراین گزارش، غلامی وزیر پیشنهادی نیرو با ۱۸۰ رای و اردکانیان با ۲۲۵ رای مثبت نمایندگان راهی پاستور شدند.

واژه های کلیدی: اعتماد | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs