کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رییس جمهور راجع به کابینه دوازدهم تصمیم می‌گیرد / پرویز اسماعیلی

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور اعلام کرد: رییس جمهور تصمیم می گیرد تا کابینه دوازدهم هماهنگ‌تر در راهبرد، برنامه و اجرا باشد.

رییس جمهور راجع به کابینه دوازدهم تصمیم می‌گیرد / پرویز اسماعیلی

پرویز اسماعیلی :رییس جمهور راجع به کابینه دوازدهم تصمیم می گیرد

عبارات مهم : برنامه

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور اعلام کرد: رییس جمهور تصمیم می گیرد تا کابینه دوازدهم هماهنگ تر در راهبرد، برنامه و اجرا باشد.

به گزارش ایسنا در یادداشت توئیتری پرویز اسماعیلی آمده است: چه بسا فهرست سازان درهفته های آتی شوکه شوند، کمیته ای نیست؛ رییس جمهور تصمیم می گیرد تاکابینه ۱۲؛ هماهنگ تر در راهبرد، برنامه و اجرا باشد.

رییس جمهور راجع به کابینه دوازدهم تصمیم می‌گیرد / پرویز اسماعیلی

واژه های کلیدی: برنامه | اسماعیلی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs