کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی علیه احمدی‌نژاد دارد حتما به اطلاعاتی دست یافت

ابراهیم آقامحمدی می‌گوید: راجع به جاسوسی نمی توانم اظهارنظر کنم و حرف های من مستند نیست ولی بخش تحت تاثیر بودن اینها به بعضی از کشورهای غربی قابل انکار نیست و م

اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی علیه احمدی‌نژاد دارد حتما به اطلاعاتی دست یافت

آقامحمدی: اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی علیه احمدی نژاد دارد حتما به اطلاعاتی دست یافته است/ اطرافیان احمدی نژاد به بعضی کشورهای غربی شیفتگی داشتند و تحت تاثیر بودند

عبارات مهم : تاثیر بو

ابراهیم آقامحمدی می گوید: راجع به جاسوسی نمی توانم اظهارنظر کنم و حرف های من مستند نیست ولی بخش تحت تاثیر بودن اینها به بعضی از کشورهای غربی قابل انکار نیست و ممکن است به شکل ارتباط با دستگاه های اطلاعاتی آنان نیز باشد. اطرافیان آقای احمدی نژاد بعضا افراد بی مایه ای هستند.

محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد و از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد به تازگی گفته است: «بنده پشت صحنه های وی (احمدی نژاد) را می دانم و به زودی اخبار تکان دهنده ای از نفوذ سرویس های جاسوسی به نزدیکی او را منتشر خواهیم کرد تا مشخص شود که با چه کسانی ارتباط داشته و دنبال چه چیزهایی هست. » از ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم راجع به ادعای کریمی قدوسی پرسش کردیم. او گفت اطلاعی از اسنادی که نماینده مشهد داده، ندارد ولی در همین حال چند بار تکرار کرد که «اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی دارد حتما به اطلاعاتی دست یافته است.»

اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی علیه احمدی‌نژاد دارد حتما به اطلاعاتی دست یافت

احمدی نژاد همان احمدی نژاد است یا عوض کردن کرده است؟

من این روزها خیلی در وادی سیاست نیستم و کار دیگری می کنم. ولی به نظرم آقای احمدی نژاد شخصیتش همین بوده هست. ایشان می داند هر وقت چه نقشی بازی کند. ایشان از اول هم همین بوده ولی آقای احمدی نژاد به قول معروف می داند که در هر زمانی چه نقشی بازی کند. ایشان هر وقت فضا را می بیند و بر اساس فضای موجود نقش بازی می کند. احمدی تژاد در طول 8 سال که مدیر جمهور بود شخصیت خود را در گوشه و کنار نشان می داد، بسیاری هم متوجه این شخصیت ایشان شده است بودند ولی بعضی هم متوجه این وجه شخصیتی او نشده بودند. این افراد که متوجه نشده بودند شاید حسن نیت داشتند یا عمق قضایا را نمی دیدند و متوجه نمی شدند. ولی در هر حال شاکله شخصیتی احمدی نژاد همین هست. او زیاد یک شخصیت فایده گراست، می بیند نفعش در کجاست و جاهایی که می بیند برایش هزینه زاست کمتر ورود می کند و تلاش دارد نفع خودش را از معاملات ببرد. او می داند چطور از احساسات مردم به نفع خود استفاده کند بنابراین من اعتقاد دارم تغییری در ایشان حاصل نشده است و برحسب فضای موجود نقش بازی می کند.

با توجه به تعریفی که شما از آقای احمدی نژاد ارائه دادید و اینکه معتقدید آقای احمدی نژاد تغییری نسبت به زمانی که مدیر جمهور بودند نکرده هست، بعد آیا آن وقت اصولگرایان حامی ایشان بودند ولی الان به منتقد سرسخت ایشان تبدیل شده است اند؟ به گفته شما که ایشان تغییری نکرده است.

ابراهیم آقامحمدی می‌گوید: راجع به جاسوسی نمی توانم اظهارنظر کنم و حرف های من مستند نیست ولی بخش تحت تاثیر بودن اینها به بعضی از کشورهای غربی قابل انکار نیست و م

احمدی نژاد کسی است که همه شاخصه های شخصیتی خود را عریان نمی کند. یک زمانی بعد از دوم خرداد فضا طوری بود که افکار عمومی از آن فضا زده شده است بود و احمدی نژاد می دانست باید چطور وارد شود و به خوبی سوار موج افکار عمومی شد لذا خود را خیلی اصیل تر، تندتر و غلیظ تر از اصولگرایانی که در اندیشه و فکر خود ثابت بودند نشان داد و توده های مردم که از دوم خرداد سرخورده شده است بودند به سمت ایشان رفتند. ایشان حتی توانست نظر بسیاری از شخصیت ها را به خود جلب کند تا از او حمایت کنند. ممکن تعبیر بعضی این باشد که احمدی نژاد از اول خوب بود و الان عوض کردن در افکارش به وجود آمده است ولی من اعتقاد دارم احمدی نژاد عوض کردن نکرده است و در هر زمانی نقش بازی می کند.

یعنی شما معتقدید آقای احمدی نژاد همه را فریب داد؟

او توانسته بود افکار عمومی را به سمت خود جلب کند و این تعبیری که شما به کار بردید می تواند مصداق داشته باشد.

آقای کریمی قدوسی به تازگی گفته اند که به زودی اسنادی منتشر می کنند که نشان می دهد سرویس های جاسوسی به آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشان نزدیک شده است اند؛ شما که خودتان در وقت دولت احمدی نژاد عضو کمیسیون امنیت ملی بودید اطلاعی از این اسناد دارید؟

اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی علیه احمدی‌نژاد دارد حتما به اطلاعاتی دست یافت

در کمیسیون حرفی از این پرسشها نبود ولی این مساله در افواه و بعضی سیاسیون و بعضی روزنامه نگاران مطرح بود که احمدی نژاد و بعضی از اطرافیان ایشان تحت تاثیر بعضی کشورها یا شرکت های اطلاعاتی آنها هستند. با وجود این اگر آقای کریمی قدوسی گفته اند که اسنادی دارند و به زودی منتشر می کنند حتما به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده اند. ولی مرجع این مساله دستگاه های اطلاعاتی هستند که باید در این باره اظهارنظر کنند. من شخصا از چنین چیزی اطلاعی ندارم ولی حداقل می دانم بعضی از اطرافیان احمدی نژاد شیفته بعضی از کشورهای غربی هستند.

شیفتگی با اینکه ایشان با سرویس های اطلاعاتی آنان ارتباط داشته باشند تفاوت دارد…

درباره جاسوسی نمی توانم اظهارنظر کنم و حرف های من مستند نیست ولی بخش تحت تاثیر بودن اینها به بعضی از کشورهای غربی قابل انکار نیست و ممکن است به شکل ارتباط با دستگاه های اطلاعاتی آنان نیز باشد. اطرافیان آقای احمدی نژاد بعضا افراد بی مایه ای هستند. به عنوان نمونه آقای مشایی چه کسی است؟ از کجا آمده که در کنار آقای احمدی نژاد قرار گرفته است؟! اینطور شخصیت ها ممکن تحت تاثیر هم قرار بگیرند. ولی اگر آقای کریمی قدوسی گفته اند سند و مدرکی دارند باید دید که این اسناد چیست. اینگونه شیفتگی در اطرافیان احمدی نژاد از جمله آقای مشایی و حلقه اطرافیان ایشان وجود داشت و دارد.

ابراهیم آقامحمدی می‌گوید: راجع به جاسوسی نمی توانم اظهارنظر کنم و حرف های من مستند نیست ولی بخش تحت تاثیر بودن اینها به بعضی از کشورهای غربی قابل انکار نیست و م

از طرفی آقای کریمی قدوسی می گویند اسنادی مبنی بر نفوذ سرویس های اطلاعاتی غرب بر اطرافیان آقای احمدی نژاد دارند، از طرفی هم شما به عنوان کسی که عضو کمیسیون امنیت ملی بودید شیفتگی و تحت تاثیر بودن این جریان را تایید می کنید؛ اینها نشان می دهد که چنین حساسیت هایی به این جریان از ابتدا وجود داشته هست. زمانی که آقای احمدی نژاد مدیر جمهوری بودند هم این حساسیت ها به ایشان و حلقه اطرافشان وجود داشت؟

رصد، کار اطلاعات هست. البته آن وقت هم آقای کریمی قدوسی یک بار به شدت علیه احمدی نژاد که مدیر جمهور بود موضع گیری تندی در جلسه کمیسیون امنیت ملی داشت.

اگر آقای کریمی قدوسی گفته اسنادی علیه احمدی‌نژاد دارد حتما به اطلاعاتی دست یافت

ماجرا چه بود؟

دقیقا نمی دانم. به هر حال ایشان موضع گیری تندی داشت. موضع گیری من هم راجع به همین مسائلی که اکنون به شما گفتم موضع گیری صریح داشتم و در مصاحبه ها صریح هم همین پرسشها و حساسیت ها را بیان کردم. آقای احمدی نژاد با نشان دادن صورت ای متدین، انقلابی و همچنین وابسته کردن خود به افکار حضرت امام و رهبری و ولایت آمدند و و من اینها را گفته بودم. ولی اینکه اطلاعی راجع به جاسوس بودن اینها را نمی دانستیم. اگر آقای کریمی قدوسی گفتند مدرکی دارند حتما اسنادی دارند که چنین حرفی زده اند.

اصولگرایان اشتباهی در حمایت از آقای احمدی نژاد داشتند؟

ما فقط 14 معصوم داریم و غیر از آنها نمی توانیم بگوییم کسی اشتباه نمی کند. ممکن است کسی در آشنایی ایشان به اشتباه افتاده باشد ولی بحث این است اگر جایی اطلاعی نداشتیم و حرفی زدیم و حمایت کردیم بعد که اطلاعات به دست آوردیم اعلام موضع کنیم. نمی توان گفت چون قبلا از فلان شخصیت حمایت کردند و بعد فهمیدند آن فرد اشتباه کرده، در پرسشها او شریک هستند. نه اصلاح طلبان باید این مساله را چماقی بر سر اصولگرایان کنند و نه اصولگرایان باید چماق کنند.

اعتمادآنلاین

واژه های کلیدی: تاثیر بو | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs