کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به ادعای عربستان به شرکت ملل ارسال شد

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل با ارسال نامه ای به دبیرکل و مدیر شورای امنیت، ادعاهای سعودی ها علیه کشورمان را بی اساس دانست و خواستا

نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به ادعای عربستان به شرکت ملل ارسال شد

نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به ادعای عربستان به شرکت ملل ارسال شد

عبارات مهم : ایران

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل با ارسال نامه ای به دبیرکل و مدیر شورای امنیت، ادعاهای سعودی ها علیه کشورمان را بی اساس دانست و خواستار فشار جامعه بین المللی به عربستان جهت خودداری از ترساندن به زور دیگران شد.

به گزارش ایرنا، در نامه روز سه شنبه غلامعلی خوشرو، دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران قویا ادعاها و اتهام های بی اساس و بی پایه مقام های سعودی علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را محکوم کرده و آن را اظهاراتی مخرب، وسوسه برانگیز و در تناقض آشکار با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت ترساندن به توسل به زور دانسته است.

نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به ادعای عربستان به شرکت ملل ارسال شد

در ادامه نامه آمده است: این بیانات وسوسه برانگیز مقام های سعودی هدفی جز فرافکنی و انحراف افکار عمومی از تجاوز جنایتکارانه عربستان علیه یمن ندارد. این اقدام به هیچ وجه برطرف کننده مسئولیت بین المللی این کشور در ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نخواهد بود.

خوشرو افزود: با اقدام اخیر ائتلاف به رهبری عربستان جهت بستن تمامی مسیرهای هوایی، زمینی و دریایی به یمن بیش از پیش و به خاص در پرتو شیوع وبا و قحطی، اوضاع فاجعه بار انسانی در این کشور وخیم تر شده است هست. جامعه جهانی باید عربستان سعودی را جهت تمامی این جنایات مسئول بشناسد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل با ارسال نامه ای به دبیرکل و مدیر شورای امنیت، ادعاهای سعودی ها علیه کشورمان را بی اساس دانست و خواستا

وی ادامه داد: بعد از بیش از 2 سال و نیم حملات کور و قتل عام مردم بی گناه یمن، اکنون دولت سعودی و متحدانش بایستی درک کرده باشند که یمن راه حل نظامی ندارد. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همواره اعلام کرده ، راه حل بحران یمن تنها از طریق فرایند سیاسی با همکاری تمامی گروه ها و گفت و گوهای یمنی ـ یمنی امکان پذیر است.

سفیر و نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران خواستار صلح و ثبات در کشورهای منطقه بوده و منافع خود را در تضمین ثبات تمامی همسایگان به خاص کشورهای منطقه خلیج فارس تعریف کرده است.

خوشرو در این نامه تاکید کرد:جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بار دیگر خواستار خویشتنداری و در پیش گرفتن عقلانیت، به جای جنبش و ترساندن است که می تواند به گسترش زیاد بی ثباتی در این منطقه آشوب زده منجر شود.

نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به ادعای عربستان به شرکت ملل ارسال شد

وی با بیان این که عربستان سعودی باید ملزم به رعایت حقوق بین الملل، اهداف و اصول منشور ملل متحد و خودداری از ترساندن یا توسل به زور علیه دیگران شود، از دبیرکل شرکت ملل و مدیر شورای امنیت خواسته است تا این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت ملل متحد ثبت و منتشر شود.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | سعودی ها | عربستان | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs