کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار حوادث فوت زن جوان،جندماه بعد از پرتاب شدنش به کوجه به وسیله شوهر معتاد

روز 30 فروردین امسال، بازپرس کشیک جنایی پایتخت درتماس مأموران پلیس، ازمرگ مرموز زن 29 ساله‌ای در بیمارستان امام خمینی(ره) با خبر شد.

فوت زن جوان،جندماه بعد از پرتاب شدنش به کوجه به وسیله شوهر معتاد

عبارات مهم : ایران

روز 30 فروردین امسال، بازپرس کشیک جنایی پایتخت درتماس مأموران پلیس، ازمرگ مرموز زن 29 ساله ای در بیمارستان امام خمینی(ره) با خبر شد.

ایران نوشت:برادرقربانی ماجرا به پلیس گفت: «دامادمان عامل فوت خواهرم هست. بهرام که حشیش مصرف می کند چند ماه قبل با خواهرم درگیر شد و او را از طبقه چهارم منزل ارزش به پایین پرتاب کرد. خواهرم روی ماشینی که درست برابر ساختمان پارک شده است بود افتاد و او را بلافاصله به بیمارستان بردیم.

این اتفاق باعث شد که به ستون فقرات و نخاع خواهرم بشدت آسیب وارد شود. بعد از درمان، خواهرم را به منزل بردیم ولی بهرام، خواهر و مادرم را ترساندن کرد که از او شکایت نکنند.28 فروردین بعد از چند ماه درمان، حال خواهرم بد شد و او را دوباره به بیمارستان انتقال یافته کردیم و دو روز بعد هم او به علت صدمات وارده فوت کرد.حالا هم از دامادمان شکایت داریم چراکه او باعث فوت همسرش شده است است.»

فوت زن جوان،جندماه بعد از پرتاب شدنش به کوجه به وسیله شوهر معتاد

به دنبال بیانات مرد جوان، بازپرس محسن مدیر دِه از شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست تحقیق از شاهدان، بهرام و تحقیقات زیاد از برادر زن جوان را صادر کرد.پیکرزن جوان نیزبرای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی انتقال یافته شد.

روز 30 فروردین امسال، بازپرس کشیک جنایی پایتخت درتماس مأموران پلیس، ازمرگ مرموز زن 29 ساله‌ای در بیمارستان امام خمینی(ره) با خبر شد.

واژه های کلیدی: ایران | معتاد | فروردین | 8 فروردین | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs