کوچک فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی

کوچک: فرهنگ نمایشگاه کتابخوانی کتابخوانی نمایشگاه کتاب هفته معلم مرکز مازندران کودک و نوجوان

گت بلاگز اخبار اجتماعی خروج ۲۰هزار نیرو از آموزش و پرورش پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سال ۱۴۰۰

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سنوات خدمتی بسیاری از نیروهای ما بین ۲۵ و ۳۰ سال است گفت: در پایتخت کشور

خروج ۲۰هزار نیرو از آموزش و پرورش پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سال ۱۴۰۰

خروج ۲۰هزار نیرو از آموزش و پرورش پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سال ۱۴۰۰

عبارات مهم : آموزش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سنوات خدمتی بسیاری از نیروهای ما بین ۲۵ و ۳۰ سال است گفت: در پایتخت کشور عزیزمان ایران در امسال ۳۵۰۰نفر بازنشسته و از سیستم خارج شدند و برآورد ما این است که تا سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰هزار نفر به آمار بازنشستگان ما افزوده شود.

محسن بهارلو در گفت وگو با ایسنا، راجع به اوضاع منابع انسانی آموزش و پرورش پایتخت و سهمیه درنظرگرفته شده است جهت آن در آزمون استخدامی جدیدی که قرار است در ابتدای سال آینده برگزار شود اظهار کرد: روند بازنشستگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بالاست.

وی افزود: در پایتخت کشور عزیزمان ایران در امسال ۳۵۰۰نفر بازنشسته و از سیستم خارج شدند و برآورد ما این است که تا سال ۱۴۰۰،حدود ۲۰هزار نفر به آمار بازنشستگان ما افزوده شود.

خروج ۲۰هزار نیرو از آموزش و پرورش پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سال ۱۴۰۰

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سنوات خدمتی بسیاری از نیروهای ما بین ۲۵ و ۳۰ سال است عنوان کرد: روند بازنشستگی فزاینده و اجتناب ناپذیر است و ما باید بتوانیم اوضاع را ساماندهی کنیم. از سوی دیگر نیروهای حق التدریسی داریم که باید در این شرایط از آنها استفاده و حقوق و دستمزدشان پرداخت شود در حالی که اگر نیرو رسمی باشد ما بهتر می توانیم جهت دراز مدت روی آن سرمایه گذاری کنیم.

بهارلو ادامه داد: شرکت امور استخدامی سهمیه هراستان و بخشی را در آزمون استخدامی مشخص می کند و ما مرجع تصمیم گیری در این زمینه نیستیم ولی ممکن است بین ۵۰۰تا ۸۰۰نیرو به ما تعلق بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سنوات خدمتی بسیاری از نیروهای ما بین ۲۵ و ۳۰ سال است گفت: در پایتخت کشور

وی با بیان اینکه جهت سال تحصیلی جاری تلاش کردیم علیرغم نقل و انتقالات، کمبودها را جبران کنیم گفت: امسال ۶۰۰۰جابجایی و نقل و انتقال داشتیم. از آنجا که روند خروجی نیروی انسانی ما به علت بازنشستگی بالاست کماکان با عدم توازن منابع انسانی مواجهیم، با توجه به روند فعلی پذیرش، تقاضای استمرار خدمت را داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | استخدامی | آزمون استخدامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs